دندانپزشکي درمانگاه خورشيد در دو بخش عمومي و تخصصي همه روزه در دو نوبت صبح و عصر آماده خدمت رساني به همشهريان عزيز مي باشد.