مراقبتهاي بعد از جراحي

نکاتي مفيد براي بالا بردن ميزان موفقيت درمان

  • پس از کاشت ايمپلنت به مدت 1 روز از مسواک زدن در اطراف ناحيه عمل خودداري کنيد.
  • شستن دهان تا 8 ساعت بعد از عمل جراحي توصيه نمي شود.
  • بهتر است روز بعد از عمل جراحي، از دهان شويه استفاده شود. بهترين محلول براي شستشوي دهان کلرهگزيدين روزي 3 مرتبه باشد.
  • نوشيدن پس از جراحي به راحتي امکان پذير است ولي در مورد خوردن، بايد دقت داشته باشيد که بي حسي اثر خود را از دست داده باشد.
  • ايمپلنت هاي دنداني نيز همانند دندان طبيعي به مراقبت نياز دارند. زيرا پلاکت هاي ميکروبي باعث عفونت لثه مي شوند. بنابراين، توصيه مي شود از برس هاي بين دنداني، نخ دندان، مسواک و ترجيحا خميردندان هاي مخصوص ايمپلنت استفاده گردد. 
  • افرادي که از ايمپلنت استفاده مي کنند بايد از کشيدن سيگار، خوردن قهوه و نوشيدن چاي در سه روز اول پرهيز کنند.
  • به طور کلي استفاده از سيگار، مواد مخدر و مشروبات الکلي موفقيت کاشت ايمپلنت را کاهش مي دهند.