انجام کليه کارهاي عمومي و تخصصي دندانپزشکي شامل:
عصب کشي هاي تخصصي
ترميم هاي زيبايي
جراحي هاي تخصصي لثه
پروتز هاي ثابت و متحرک
کانت دندان(ايمپلنت)
انجام ارتودنسي
بيلچينگ (سفيد کردن دندان)