آزمايشگاه خورشيد يک موسسه خصوصي است که به منظور ارايه خدمات آزمايشگاهي، پزشکي و آسيب شناسي به افراد جامعه تاسيس شده است. با استفاده از جديدترين روش ها و تجهيزات پيشرفته و همگام با تکنولوژي روز جهان و بر اساس نيازمندي جامعه پزشکي،  با توجه به رويکرد بهبود  مستمر از نظر کمي و کيفي در فرايندهاي گاه شامل بيوشيمي باليني، هورمون شناسي، ايمونولوژي، سرولوژي، بيولوژي سلولي و مولکولي، هماتولوژي، ميکروب شناسي، قارچ شناسي، تجزيه ادرار انگل شناسي طراحي شده و پيوسته در بخش هاي ذکر شده مي باشد.  

ساعات کاري آزمايشگاه از 7صبح الي 8شب مي باشد. همکاري آزمايشگاه با تمامي سازمان هاي بيمه گر و بانک ها و بيمه تکميلي اين امکان را فراهم مي سازد که افتخار ارايه خدمات به طيف وسيعي از اقشار جامعه را داشته باشد.

فضاي مناسب داخلي و خارجي (پارکينگ) به صورت اختصاصي براي اجراي خدمات مربوطه طراحي شده و محيطي با دسترسي آسان، آرام و ايمن براي مراجعه کنندگان محترم مي باشد.